Obuka za lično i profesionalno usavršavanje za STATA program

VijestiNema komentara

U mjesecu martu ove godine je počela obuka iz STATA programa. Prvi modul od njih pet ukupno je uspješno okončan 19. aprila 2018. čija je obuka održana u prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU).

Učesnici su preslušali Crash-course statitike radi sticanja osnovnog znanja za nastavak rada (bilo na poslovnom ili privatnom planu). Uz internaktivan pristup trenera, korišteno je dosta praktičnih primjera i zadataka u cilju što boljeg razumijevanja i savladavanja programa.

Obuka je održana u 4 susreta sa ukupno 12 radnih časova.

Istu je vodio Mirza Mujarić, doktorant na Ekonomskom fakultetu i istraživač u Centru za intradisciplinarna primijenjena društvena istraživanja.

Nastavak modula 2 je u toku od mjeseca aprila i uključuje Regresiju.

Stata program je namijenjen menadžerima, sektoru prodaje i ljudskih resursa, Centrima i Udruženjima, studentima za izradu završnih radova I i II ciklusa te mladim istraživačima.

Prijave za obuku 3, što podrazumijeva Vremenske serije, su u toku.

Za više informacija pogledajte FB event pod nazivom: STATA program.

Link: https://www.facebook.com/ events/1624035201016641/? active_tab=about