Seminar “Rješavanje konflikata” u Mješovitoj srednjoj školi Živinice

VijestiNema komentara

U četvrtak, 12.1., realiziran je seminar za razrednike u JU Mješovita srednja škola u Živinicama i to njih 30. Seminar je osim CLPU podržao i Centar za napredne studije.

Konflikt je svakodnevnica svakog čovjeka, a posebno prosvjetnog radnika. Kako i na koji način pristupiti konfliktu bio je centralni dio ovog seminara. Učesnici su imali priliku upoznati se sa definicijama, uzrocima, osobinama, vrstama, fazama i osnovnim elementima konflikata. Uz kratke vježbe pojedinačno i u parovima pristupilo se rješavanju konflikata, a u ovom dijelu seminara prezentovane su strategije, metode i stilovi ponašanja u konfliktu. U završnom dijelu seminara predstavljeni su koraci u rješavanju konflikta, kao i medijacija, arbitraža, nekoliko preporuka i ključ za rješavanje konflikata. Nakon toga učesnici su u grupama odabrali jedan konflikt za koji su pokušali naći što više rješenja.

Sve u svemu još jedno lijepo druženje čije rezultate očekujemo već u drugom polugodištu. Seminar je vodio Bekir Šabić.