Seminari za učenike u Behram-begovoj medresi u Tuzli

VijestiNema komentara

U okviru redovnih odgojnih aktivnosti i pripreme starijih učenika za sobne pazitelje u Behram-begovoj medresi su održana tri seminara: Kako razmišljati, Prenošenje pozitivnih vrijednosti drugima i Osnove liderstva, u periodu od 3. do 16.maja 2017.godine.

Seminar je organizovan za učenike drugih razreda u sklopu saradnje Centra za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) iz Sarajeva i Behram-begove medrese u Tuzli.

Učesnici seminara su imali priliku slušati i razgovarati, učiti i vježbati o razmišljanju kao procesu i polaznoj osnovi svakog čovjeka, te kako i na koji način izaći iz uobičajenog šablona razmišljanja… Nakon toga u tri dijela realizovana je tema prenošenja pozitivnih vrijednosti u sklopu koje se, osim teoretskih informacija o pozitivnim vrijednostima i definicije istih, kao i navika, običaja i tradicije moglo saznati, naučiti i primjeniti uslove koji se odnose na onoga ko prima informaciju o vrijednosti ali i uslove kojih se mora pridržavati onaj ko vrijednost prenosi. A u posljednjem dijelu se govorilo o fazama prenošenja pozitivnih vrijednosti koji ima zadatak povezivanje usvojenih činjenica i vještina. Na petom okupljanju govorilo se o osnovama liderstva (definicije, faze, osobine….). Na kraju ovog druženja učenici su kroz radionice i zajedničke prijedloge mogli pokazati svoje razumjevanje usvojenog znanja i vještina, a uradili su to odlično kreativnim prijedlozima za obogaćivanje i poboljšanje života učenika u internatu. Nadati se je da će bar dio tih prijedloga što prije biti i realizovan.

Seminar je vodio trener CLPU i odgajatelj u Medresi Bekir Šabić.