Trening-seminar na temu „Kritika“

VijestiNema komentara

U srijedu 18. oktobra 2017. u ime Centra za lično i profesionalno usavršavanje održan je stručni trening za firmu CaDa na temu „Kritika“. CaDa je jedna od bh. firmi koja pridaje značaj sektoru za ljudske potencijale upošljavajući pri tome više od 100 radnika. Njihovi radnici imaju priliku da koriste brojne pogodnosti na koje drugi poslodavci gledaju kao trošak. Pored treninga, postorije za relaksaciju i ugodnog ambijenta, njihovi lideri timova se usavršavaju i u komunikaciji s obzirom na trenutno širenje posla i potrebe za unapređivanjem sposobnosti osoblja.

Ovo je bio prvi trening u ciklusu od dvanaest treninga pod nazivom “Kako povećati produktivnost i zadovoljstvo na radnom mjestu”.

Seminaru su prisustvovali team lideri firme u cilju unapređenja međusobnih odnosa i učenja o asertivnom pristupu s kolegama. Trening je održala magistrica ekonomije Dalila Selimović-Karalić u prostorijama firme CaDa.

Učesnici treninga imali su priliku upoznati se sa vrstama kritike, naučnom potkrepom o štetnosti upućivanja destruktivne kritike te bolestima koje proizilaze iz nje. Samo jedna upućena kritika, po istraživanjima stručnjaka, zahtijeva pet pohvala da bi se prvobitna kritika anulirala. U slučaju da su kritike u ranom djetinjstvu bile intenzivne, one bi ostavljale posljedice na pojedinca i njegovo zdravlje uključujući paletu bolesti: od depresije do šizofrenije (kod koje tretman obavezuje terapiju lijekovima, ponekad čak i do kraja života).

Zaključeno je da se kritike uvijek trebaju odnositi na ponašanje a ne na pojedinca, te se u tom slučaju neće protumačiti kao negativne. Na kritiku će se posmatrati kao na konstruktivan feedback, prilikom kojeg uz korištenje filtera neće doći do osjećaja duševne niti fizičke boli.

Intenzivni trosatni trening, koji je uključivao interakciju, radionice i predavanje, zaključen je izlaganjem predavačice Suade Hedžić. Njeno objašnjenje naše percepcije na (poslovni i privatni) svijet omogućilo je učesnicima da osvijeste svoju “unutrašnju mapu stvarnosti” (jedna od tehnika osvještavanja i usmjeravanja na pozitivan način razmišljanja) i zamke u komunikaciji koje iz nje proizlaze.
Nastavak treninga obuhvatat će teme koje doprinose rastu i razvoju kolektiva, unapređenju međuljudskih odosa u poslovnom svijetu, a spomenute stečene nove vještine mogu se primijeniti i na privatnom planu.

Kritika kao prva tema spomenutog ciklusa idealan je početak za osvještavanje dubinskih problema u komunikaciji. Radom na sebi će se riješiti uzrok, a zatim poduzeti sljedeći koraci. Po riječima Winstona Churchilla, bivšeg premijera Velike Britanije, kritika je i dobar pokazatelj da ste zauzeli za nešto. Za bolju budućnost, počevši od boljeg sutra.
Poruka za kraj jeste da kritika pokazuje da vrijedite. Jer za velike poduhvate i rezultate treba biti prvenstveno spreman na emocionalnu borbu sa drugima (a i samim sobom).