U Tešnju održan seminar na temu “Samopouzdanje”

VijestiNema komentara

U subotu, 15.04.2017. godine Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) u saradnji sa H.O. Qatar Charity organizovao je za jetime – korisnike socijalnog programa ove humanitarne organizacije seminar u Tešnju. Seminar na temu „Samopouzdanje“ održan je u prostorijama MIZ Tešanj u džematu Oraš-Planje a koordinator aktivnosti je bio Muris ef. Mahalbašić.

Petosatni seminar su realizovali treneri CLPU Amir Mehić, prof. i Muhamed Ikanović, prof., a učesnici su bili djeca i omladina uzrasta od 10 do 17 godina.

Na samom početku seminara koordinatorica Elvira Herić je istakla da je  samopouzdanje izuzetno bitna tema za ovu kategoriju djece jer je primjetno da jedan određen broj njih ima problema sa samopouzdanjem, samopoštovanjem i socijalizacijom.

Cilj seminara bio je da pomogne učesnicima da otkriju svoje potencijale te da ih razviju i da steknu samopouzdanje u životu koji je za ovu kategoriju specifičan i drugačiji od života djece i omladine koji uživaju ljubav i podršku oba roditelja kao i da im olakša socijalizaciju u društvu.

Tokom seminara učesnici su se upoznali sa osnovnim pojmovima  i definicijama vezanim za samopouzdanje, načinima izgradnje samopouzdanja, načinima izgradnje pozitivne slike o sebi, izgradnjom samopoštovanja, praktičnim savjetima i koracima za izgradnju samopouzdanja.

Putem interaktivnih  radionica i vježbi učesnici su mogli sami procijeniti svoju ličnost te otkriti vještine koje posjeduju za izgradnju samopouzdanja.